Відновлення виконавчого провадження

Статтею 41 Закону України «Про виконавче провадження» регламентується порядок відновлення виконавчого провадження, яке було завершено державним виконавцем на підставі ст. ст. 37, 39 Закону України «Про виконавче провадження».

Оскарження рішень та дій виконавця, щодо безпідставного закінчення виконавчого провадження, можливе через суд (ст. 447 ЦПК). Скарга подається протягом 10 днів з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про порушення її права або свободи, та розглядається судом, який розглядав справу як суд першої інстанції. Крім того, скарга повинна розглядатися в судовому засіданні за участю сторін (стягувача, боржника та виконавця) (ст. 448-450 ЦПК) протягом 10 днів.

Одночасно з оскарженням в судовому порядку можливо подати скаргу на рішення та дії державного виконавця начальнику відділу ДВС, якому безпосередньо підпорядкований виконавець, а скаргу на рішення, дії та бездіяльність начальника відділу – направити керівнику головного апарату ДВС (ст. 74 Закону). Строк для оскарження через органи ДВС складає 10 робочих днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи законних інтересів.

Після того як скарга на рішення та дії виконавця про закінчення провадження була розглянута судом, виконавець може відновити виконавче провадження у справі (ст. 41 Закону).

При виконанні рішень про вселення боржника (Стаття 67 Закону), у разі подальшого перешкоджання боржником проживанню (перебуванню) стягувача у приміщенні, в яке його вселено, стягувач має право звернутися до державного виконавця із заявою про відновлення виконавчого провадження. У такому разі державний виконавець має право повторно здійснити примусове вселення стягувача та накласти на боржника штраф у подвійному розмірі відповідно до статті 75 цього Закону.

Виконавче провадження не відновлюється і повторне примусове вселення стягувача не здійснюється, якщо особа, яка перешкоджає його проживанню (перебуванню), не є боржником. Питання про вселення стягувача в такому разі вирішується в судовому порядку.

При виконанні рішень про виселення боржника (Стаття 66 Закону), у разі якщо особа самостійно вселилася у приміщення, з якого вона була примусово виселена, повторне її виселення може бути здійснено державним виконавцем на підставі ухвали суду, який прийняв рішення про виселення. Виконавче провадження у такому разі підлягає відновленню за постановою державного виконавця.

Під час закриття виконавчого провадження оригінал виконавчого документа повертається до суду або органу (посадовій особі), що видали виконавчий документ, або стягувачу. Таким чином, у разі відновлення виконавчого провадження стягувач, суд або орган (посадова особа), яким повернуто виконавчий документ, зобов’язані у місячний строк з дня надходження постанови про відновлення виконавчого провадження пред’явити його до виконання. (ч. 2 ст. 41 Закону).

Непред’явлення виконавцю виконавчого документа за відновленим виконавчим провадженням (або неотримання останнім зазначеного документа) є підставою для повторного закінчення виконавчого провадження та залишення судового рішення без виконання (п. 13 ст. 39 Закону). У цьому випадку необхідно знову звертатися (протягом 10 днів) до суду та органів ДВС про поновлення виконавчого провадження.

 

Старший державний виконавець

Мар’їнського РВ ДВС ГТУЮ у Донецькій області

Новіков М.М.