Обов’язки боржника у виконавчому провадженні

Боржником у виконавчому провадженні є визначена виконавчим документом фізична або юридична особа, держава, на яких покладається обов’язок щодо виконання рішення.

Виконавчі дії провадяться державним виконавцем за місцем проживання, перебування, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна.

В свою чергу, боржник має бути зацікавленим у виконанні рішення суду, або іншого уповноваженого органу. Адже у іншому випадку до нього будуть застосовані заходи примусового виконання рішення, такі як арешт, вилучення, реалізація майна, звернення стягнення на доходи, обмеження у правах (право виїзду за кордон, право полювання,користування зброєю, керування транспортним засобом), арешт коштів на рахунках.

З метою належного виконання рішень, Законом України «Про виконавче провадження» встановлені зобов’язання для боржника, яких він повинен дотримуватися задля сприяння виконанню покладених на нього вимог та обов’язків.

Зокрема, боржник зобов’язаний:

1) утримуватися від вчинення дій, що унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення;

2) допускати в установленому законом порядку виконавця до житла та іншого володіння, приміщень і сховищ, що належать йому або якими він користується, для проведення виконавчих дій;

3) за рішеннями майнового характеру подати виконавцю протягом п’яти робочих днів з дня відкриття виконавчого провадження декларацію про доходи та майно боржника, зокрема про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах, про майно, що перебуває в заставі (іпотеці) або в інших осіб, чи про кошти та майно, належні йому від інших осіб, за формою, встановленою Міністерством юстиції України;

4) повідомити виконавцю про зміну відомостей, зазначених у декларації про доходи та майно боржника, не пізніше наступного робочого дня з дня виникнення відповідної обставини;

5) своєчасно з’являтися на вимогу виконавця;

6) надавати пояснення за фактами невиконання рішень або законних вимог виконавця чи іншого порушення вимог законодавства про виконавче провадження.

Крім цього, боржник (як  і стягувач) зобов’язаний невідкладно, не пізніше наступного робочого дня після настання відповідних обставин, письмово повідомити виконавцю про повне чи часткове самостійне виконання рішення боржником, а також про виникнення обставин, що обумовлюють обов’язкове зупинення вчинення виконавчих дій, про встановлення відстрочки або розстрочки виконання, зміну способу і порядку виконання рішення, зміну місця проживання чи перебування (у тому числі зміну їх реєстрації) або місцезнаходження, а боржник – фізична особа – також про зміну місця роботи.

Усі особи, які беруть участь у виконавчому провадженні, зобов’язані сумлінно користуватися усіма наданими їм правами з метою забезпечення своєчасного та в повному обсязі вчинення виконавчих дій.

 

 

Заступник начальника

Мар’їнського районного відділу ДВС

ГТУЮ у Донецькій області

Климович О.М.

 

Використаний матеріал:
Закон України «Про виконавче провадження»