Повернення помилково або надміру сплачених сум ЄВ

 

Мар’їнське управління Головного управління ДПС у Донецькій області нагадує.

Процедуру зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — ЄВ) або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів єдиного внеску (далі — кошти) платникам, на яких згідно із Законом України від 08.07.2010 р. № 2464-УІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464) покладено обов’язок нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок (далі – платник), визначає Порядок зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів, затверджений наказом Мінфіну від 16.01.2016 р. № 6 (далі – Порядок).

Надміру сплачені суми ЄВ – суми Коштів, які на певну дату зараховані на відповідний рахунок 3719 понад нараховані суми ЄВ на таку дату (крім сум авансових платежів, граничний строк сплати яких не настав, сплачених відповідно до абзацу другого частини восьмої статті 9 Закону).

Помилково сплачені суми ЄВ – суми Коштів, які на певну дату зараховані на невідповідний рахунок 3719 та/або сплачені з рахунку неналежного Платника.

У випадку надмірної сплати сум ЄВ на рахунок 3719 контролюючим органом здійснюється зарахування таких коштів у рахунок майбутніх платежів за тим самим рахунком відповідно до встановленого розміру ЄВ та у порядку календарної черговості виникнення зобов’язань платника з цього платежу (п. 4 Порядку).

Повернення коштів здійснюється на підставі заяви платника про таке повернення (далі – заява) (п. 6 Порядку).

У разі надходження заяви про повернення коштів, що надміру сплачені страхувальниками, які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, платник додає оригінал або завірену ним копію розрахункового документа (квитанцію, платіжне доручення тощо), що підтверджує сплату коштів на рахунок 3719.

Заява залишається без задоволення у таких випадках: невідповідність заяви формі, визначеній у додатку 1 до цього Порядку; недостовірність викладеної у заяві платника інформації; подання заяви не за місцем обліку надміру та/або помилково сплачених сум ЄВ; наявність у платника заборгованості зі сплати ЄВ та/або фінансових санкцій.

У разі відмови в задоволенні Заяви про повернення Коштів з рахунку 3719 Платнику ЄВ підрозділом органу доходів і зборів, на який покладено функцію адміністрування ЄВ, надається повідомлення за підписом посадової особи із зазначенням причин відмови.

 

ПОГОДЖЕНО:

Бондар О.В.