З 1 липня 2019 збільшено розмір аліментів

Відповідно до статті 182 Сімейного Кодексу України розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.

Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Однак ця сума може бути присуджена лише в тому випадку, коли у батька чи матері, які проживають окремо, не вистачає коштів для того, щоб платити більші аліменти.

Натомість, мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину прирівнюється до прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку  і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

З 1 липня 2019 в Україні збільшено розмір прожиткового мінімуму а разом з нею – і суму аліментів.

        Таким чином,  мінімальний гарантований  розмір аліментів, що складає 50 відсотків прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку  дорівнює:

– діти віком до 6 років дорівнює сумі 849.50 грн;

– діти віком від 6 до 18 років-1059 грн.

        Мінімальний рекомендований розмір аліментів, цє 1 прожитковий мінімум на дитину  відповідного віку:

– для дітей віком до 6 років -1699 грн;

– для дітей віком від 6 до 18 років -2118 грн.

        Максимальний розмір аліментів може складати 10 прожиткових мінімумів  для дитини відповідного віку, у грошовому еквіваленті 16 990 гривень для дітей віком до 6 років і 21180 грн.  для дітей віком від 6 до 18 років.

        Відповідно до статті 183 Сімейного Кодексу України визначення розміру аліментів у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини здійснюється судом за заявою сторони. З таких підстав стягнення аліментів здійснюється у розмірі визначеному судовим наказом/виконавчим листом, але не менше ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. В даному випадку сума аліментних платежів складатиме частку від заробітку (доходу) матері, батька дитини.

         Виходячи з положень статті 195 Сімейного Кодексу України, щодо порядку визначення та нарахування заборгованості зі сплати аліментів, розмір аліментів для платника аліментів, який не працює на період оплати періодичних платежів, або не працював на час виникнення заборгованості або є фізичною особою – підприємцем і перебуває на спрощеній системі оподаткування, або є громадянином України, який одержує заробіток (дохід) у державі, з якою Україна не має договору про правову допомогу, визначається виходячи із середньої заробітної плати працівника для даної місцевості.

          Відповідно до статті 19 Закону України «Про виконавче провадження» Сторони зобов’язані невідкладно, не пізніше наступного робочого дня після настання відповідних обставин, письмово повідомити виконавцю про повне чи часткове самостійне виконання рішення боржником, а також про виникнення обставин, що обумовлюють обов’язкове зупинення вчинення виконавчих дій, про встановлення відстрочки або розстрочки виконання, зміну способу і порядку виконання рішення, зміну місця проживання чи перебування (у тому числі зміну їх реєстрації) або місцезнаходження, а боржник – фізична особа – також про зміну місця роботи.

           Таким чином, у разі обставин зазначених в попередньому абзаці, платник аліментів під час звірки з державним виконавцем може з’ясувати розмір середньої заробітної плати працівника для даної місцевості та розмір аліментних платежів.

 

Начальник відділу 

О.Стружко

 

 

(Інформація підготовлена на підставі Закону України «Про виконавче провадження», Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 у редакції наказу Міністерства юстиції України від 29.09.2016 № 2832/5, Сімейного Кодексу України).