Особливості виконання рішень про стягнення аліментів (в частині оформлення заяви про примусове виконання рішення)

Мар’їнський районний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції України у Донецькій області нагадує про зміни, внесені до Інструкції з організації примусового виконання рішень, а саме до пункту XVI «Особливості виконання рішень про стягнення аліментів».

Виконавець розпочинає примусове виконання рішення про стягнення аліментів на підставі виконавчого документа, зазначеного у статті 3 Закону, за заявою стягувача про примусове виконання рішення.

Заява про примусове виконання рішення подається до органу державної виконавчої служби або приватного виконавця у письмовій формі разом із оригіналом (дублікатом) виконавчого документа.

У заяві про примусове виконання рішення зазначаються такі відомості:

  • назва і дата видачі виконавчого документа;
  • прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові стягувача;
  • дата народження та адреса місця проживання чи перебування стягувача;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та

номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) стягувача;

  • номер телефону стягувача;
  • спосіб перерахування стягнутих аліментних сум;
  • реквізити рахунку, відкритого у банку або в іншій фінансовій установі,

для отримання аліментних сум (за наявності).

У заяві про примусове виконання рішення стягувач має право зазначити відомості, що ідентифікують боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення (рахунок боржника, місце роботи чи отримання ним інших доходів, конкретне майно боржника та його місцезнаходження тощо).

До заяви про примусове виконання рішення, яка подається представником стягувача, додається документ, що підтверджує його повноваження.

У разі відсутності підстав для повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття його до виконання, визначених статтями 45 Закону, виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження, яка виготовляється за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження.

 

Спеціаліст

Мар’їнського РВ ДВС ГТУЮ

у Донецькій області

Бреславська Т.В.