Асоціація приватних виконавців України

Асоціація приватних виконавців України

(Посилання на Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів»)

 

Відповідно статті 47 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», асоціація приватних виконавців України є  некомерційною професійною організацією, що об’єднує всіх приватних виконавців України та утворюється з метою забезпечення реалізації завдань самоврядування приватних виконавців, також є юридичною особою та діє через організаційні форми самоврядування приватних виконавців.

Асоціація приватних виконавців України виконує покладені на неї функції, а саме:

  • представляє приватних виконавців у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадськими об’єднаннями та міжнародними організаціями;
  • захищає професійні права приватних виконавців;
  • забезпечує високий професійний рівень та розвиток приватних виконавців;
  • забезпечує престижність професії приватного виконавця;
  • організовує перевірку оприлюднених фактів, що принижують честь і гідність, ділову репутацію приватного виконавця, та вживає заходів щодо їх спростування;
  • здійснює інші повноваження відповідно Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів».

Асоціація приватних виконавців України утворюється з’їздом приватних виконавців України та не може бути реорганізована. Може бути ліквідована лише на підставі закону. Статут Асоціації також затверджується з’їздом приватних виконавців України та є її установчим документом.

Приватний виконавець стає членом Асоціації приватних виконавців України з дня внесення інформації про нього до Єдиного реєстру приватних виконавців України, та зобов’язаний сплачувати членські внески. У разі припинення діяльності приватного виконавця припиняється і його членство.

Бюджет Асоціація приватних виконавців України формується за рахунок сплати приватними виконавцями членських внесків, а також надходжень від іншої діяльності відповідно до статутних документів. Установлення  органами самоврядування приватних виконавців інших обов’язкових внесків, не передбачених законом, забороняється.

 

Державний виконавець

Мар’їнського РВДВС ГТУЮ у

Донецькій області

Раєвський В.С.