РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ЄДИНОГО РЕЄСТРУ БОРЖНИКІВ

 

Даною нормою Закону України «Про виконавче провадження» (далі по тексту – Закон) передбачено, що Єдиний реєстр боржників – це систематизована база даних про боржників, що є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження та ведеться з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання боржників та запобігання відчуженню боржниками майна.

Відомості про боржників, включені до Єдиного реєстру боржників, є відкритими та розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України – https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors.

При цьому, нотаріуси,  органи, що здійснюють реєстрацію майнадержавні реєстратори речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, до яких з метою вчинення правочину щодо відчуження у будь-який спосіб майна звернувся боржник, внесений на день звернення до Єдиного реєстру боржників, у разі відсутності у них інформації про накладення арешту виконавцем на кошти або майно боржника зобов’язані відмовити у вчиненні реєстраційних дій та в день звернення боржника повідомити зазначений у Єдиному реєстрі боржників орган державної виконавчої служби або приватного виконавця про майно, щодо відчуження якого звернувся боржник.

Відомості про боржника вносяться до Єдиного реєстру боржників (крім відомостей щодо боржників, якими є державні органи, органи місцевого самоврядування, а також боржників, які не мають заборгованості за виконавчим документом про стягнення періодичних платежів більше трьох місяців, та боржників за рішенням немайнового характеру) одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження.

Єдиний реєстр боржників містить такі відомості:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження боржника – фізичної особи або найменування, ідентифікаційний код юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань боржника – юридичної особи;

2) найменування органу або прізвище, ім’я, по батькові та посада посадової особи, яка видала виконавчий документ;

3) найменування органу державної виконавчої служби або прізвище, ім’я, по батькові приватного виконавця, номер засобу зв’язку та адреса електронної пошти виконавця;

4) номер виконавчого провадження;

5) категорія стягнення (аліменти, штраф тощо).

Відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням постанови про закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа стягувачу на підставі пунктів 1311 частини першої статті 37 Закону або повернення виконавчого документа до суду на підставі статті 38 Закону чи в день встановлення виконавцем факту відсутності заборгованості за виконавчими документами про стягнення періодичних платежів.

Отже, нотаріуси,  органи, що здійснюють реєстрацію майнадержавні реєстратори речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у разі звернення особи з метою вчинення правочину щодо відчуження у будь-який спосіб майна зобов’язані обов’язково перевірити у відповідних Реєстрах інформацію про накладення арешту виконавцем на кошти або майно такої особи.

У разі наявності інформації про накладення арешту виконавцем на кошти або майно особи Реєстратори відмовляють у вчиненні реєстраційних дій щодо відчуження у будь-який спосіб майна, через наявність арешту (обтяження).

У випадку відсутності інформації про накладення арешту виконавцем на кошти або майно особи, Реєстратором здійснюється обов’язкова перевірка в Єдиному реєстрі боржників на предмет наявності відомостей про відкриті виконавчі провадження, по яких особа, що звернулась з питань відчуження майна, є боржником.

За результатами такої перевірки при одночасній відсутності інформації про особу – власника майна в Єдиному реєстрі боржників та відсутності арешту (обтяження) виконавця, здійснюється подальша реєстрація правочину, а в разі наявності інформації про особу – власника майна, як боржника, здійснюється відмова у вчиненні реєстраційних дій щодо відчуження майна, та цього ж дня повідомляється зазначений у Єдиному реєстрі боржників орган державної виконавчої служби або приватний виконавець про майно, щодо відчуження якого звернувся боржник.

Саме такі дії реєстраторів та виконавців сприяють запобіганню відчуженню боржниками майна при наявному відкритому виконавчому провадженню, спонукають боржника до фактичного виконання відповідного рішення та/або надають можливість виконавцю виявити конкретне майно боржника та звернути на нього стягнення.

 

 

Старший державний виконавець

Мар’їнського РВ ДВС ГТУЮ у

Донецькій області

Грачіков М.О.