Про затвердження титульного списку з благоустрою території та плану використання коштів фонду охорони навколишнього природного середови-ща Курахівської міської ради на 2018 рік