Про зміни в оподаткуванні податком на прибуток підприємств у 2018 році

Мар’їнська ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області інформує, що  Державна фіскальна служба України у листі від 31.01.2018 № 2834/7/99-99-15-02-01-17 повідомляє про зміни в оподаткуванні податком на прибуток підприємств у 2018 році, які набули чинності з 01.01.2018 та внесені до Податкового кодексу України Законами України:

від 7 грудня 2017 року № 2245-VIIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році»,

від 7 листопада 2017 року № 2176-VIIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки кінематографії в Україні».

Зокрема уточнено та доповнено поняття, визначені ст. 14 Кодексу

Встановлено єдиний строк подання річної податкової декларації

Пункт 49.18 ст. 49 Кодексу доповнено новим п.п. 49.18.6, згідно з яким податкова декларація з податку на прибуток, яка розраховується наростаючим підсумком за рік, подається протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Відповідні зміни внесені до п. 49.19 ст. 49 Кодексу щодо непоширення на податкову декларацію з податку на прибуток, яка розраховується наростаючим підсумком за рік, строку подання податкової декларації, визначеного для базового звітного (податкового) періоду.

Таким чином, для податкової декларації з податку на прибуток підприємств за звітний (податковий) рік визначено єдиний строк її подання – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, незалежно від базового звітного (податкового) періоду складання декларації – квартал або рік.

Положення  п.п. 49.18.6  п. 49.18 та п. 49.19 ст. 49 Кодексу застосовуються для подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств за звітний (податковий) 2017 рік, граничним строком подання якої є 1 березня 2018 року.

Слід зазначити, що зміна строку подання річної податкової декларації з податку на прибуток підприємств впливає також на строк подання розрахунку частини чистого прибутку (доходу).

Так, п. 3 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року № 138 (далі – Порядок), визначено, що розрахунок частини чистого прибутку (доходу), разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до органів державної податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

Враховуючи викладене вище, граничним строком подання розрахунку частини чистого прибутку (доходу) за звітний 2017 рік є 1 березня 2018 року.

Для платників єдиного податку відмінено обов’язок з нарахування та сплати авансового внеску при виплаті дивідендів

До  п.п.  57.112  п. 57.11  ст. 57 Кодексу  внесено зміни, відповідно до яких обов’язок з нарахування та сплати авансового внеску з податку за визначеною п. 136.1 ст. 136 Кодексу ставкою покладається на будь-якого емітента корпоративних прав (крім платників єдиного податку), що є резидентом, незалежно від того, чи користується такий емітент пільгами із сплати податку, передбаченими Кодексом, чи у вигляді застосування ставки податку, іншої, ніж встановлена п. 136.1 ст. 136 Кодексу.

Ознайомитись з листом ДФС України від 31.01.2018 № 2834/7/99-99-15-02-01-17 “Про зміни в оподаткуванні податком на прибуток підприємств у 2018 році” Ви можете на сайті Державної фіскальної служби України за адресою http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/72789.html ).

 

Мар’їнська ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області

ПОГОДЖЕНО:

Кирилова Т.О.