Щодо створення Національного контактного пункту з питань сприяння просуванню Керівних принципів ОЕСР

Шановні панове!

На виконання листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 09.11.2017 № 3901-05/40531-06 щодо створення Національного контактного пункту з питань сприяння просуванню Керівних принципів ОЕСР   повідомляємо наступне.

          15 березня 2017 року Україна приєдналась до Декларації ОЕСР про міжнародне інвестування та багатонаціональні підприємства (далі – Декларація). Як і будь-яка країна, яка приєдналась до Декларації, Україна взяла на себе зобов’язання створити Національний контактний пункт, головною метою діяльності якого є підвищення ефективності Керівних принципів шляхом проведення рекламної діяльності, обробки запитів і сприяння вирішенню питань, які виникають стосовно реалізації Керівних принципів у конкретних випадках. В свою чергу Керівні принципи – це зібрання рекомендацій щодо відповідального ведення бізнесу, які підтримуються державою. Сьогодні за рішенням Уряду функції Національного контактного пункту (НКП) здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. А відповідно до наказів Мінекономрозвитку сьогодні ці функції покладені на департамент залучення інвестицій та відділ формування інвестиційної політики у складі цього департаменту.

            Серед основних завдань НКП є, зокрема: сприяння вирішенню питань вразі порушення суб’єктами господарювання керівних принципів ОЕСР для багатонаціональних підприємств шляхом розгляду скарг від постраждалої сторони та налагодження діалогу між органами державної влади, представниками бізнесу та постраждалою стороною, надання допомоги в розробці обопільно вигідного рішення; здійснення співпраці та проведення у межах своїх повноважень консультацій з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, організаціями роботодавців, професійними спілками та їх об’єднаннями, іншими громадськими організаціями щодо питань ведення відповідального бізнесу та за результатами внесення у встановленому порядку узгоджених пропозицій.

Просимо розповсюдити зазначену інформацію серед підприємницьких кіл області.

З повагою, генеральний директор О.М. Бедзай 0503478573