Залучення понятих у виконавчому провадженні

         Відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» з метою забезпечення законності при вчиненні виконавчих дій, присутність понятих є необхідною під час проведення дій, пов’язаних з примусовим входження до нежитлових приміщень де знаходиться майно боржника, на яке звернено стягнення, або майно стягувача, яке має бути повернене йому в натурі, до житлових будинків і квартир для забезпечення примусового виселення з них та вселення в них; до будинків, квартир ті інших приміщень, в яких перебуває дитина, яка повинна бути передана іншим особам відповідно до рішення суду, під час проведення огляду, арешту, вилучення і передачі майна.
Понятий – це фізична особа, яка не заінтересована у результатах виконавчих дій, що здійснюються під час виконання рішення, і присутня на запрошення державного виконавця при провадженні дій, визначених цим Законом і спрямованих на виконання судового рішення, та засвідчує своїм підписом відповідність записів у процесуальних документах виконаним діям.
Понятими можуть бути будь-які дієздатні особи, які не мають будь-якої особистої заінтересованості у провадженні виконавчих дій і не пов’язані між собою або з учасниками провадження родинними зв’язками. Кількість понятих під час вчинення виконавчих дій не може бути менше двох.
Понятий має право знати, для участі у яких виконавчих діях його запрошено, на підставі якого виконавчого документа вони проводяться, а також робити зауваження та поправки з приводу виконавчих дій.
Зауваження понятого підлягають занесенню до акта відповідної виконавчої дії . Понятий зобов’язаний засвідчити факт, зміст і результати виконавчих дій, під час провадження яких він був присутній
Державний виконавець, як представники категорії державних службовців не можуть бути понятими.
Перед початком виконавчих дій державний виконавець зобов’язаний роз’яснити понятим їх права та обов’язки, що зазначається в акті, який складається під час документування виконавчих дій, а також роз’яснити понятим, для участі в провадженні яких виконавчих дій їх запрошено, якими обставинами це викликано і на підставі якого виконавчого документа здійснюватимуться вказані дії.
Коли понятого викликано до суду для свідчення, щодо обставин виконавчого провадження, він як свідок попереджається про кримінальну відповідальність за відмову від дачі або дачу завідомо неправдивих показань.
Якщо виконання особою обов’язків понятого у зв’яжу з відривом його від виконання інших дій (за змістом роботи чи характером діяльності) спричинило для цієї особи певні матеріальні витрати, то вона має право на ії компенсацію.

Державний виконавець

Мар’їнського районного відділу

ДВС ГТУЮ у Донецькій області

Дейнека Д.О.