Прес-конференція 08.06.2017 (виступ в.о. начальника Головного територіального управління юстиції у Донецькій області Павлової О.В.) (частина 2)

Інформація

про підсумки діяльності Головного територіального управління юстиції у Донецькій області за деякими напрямками за 5 місяців 2017 року (частина 2)

 

 

         Головні територіальні управління юстиції в областях мають досить широке коло повноважень і функцій, направлених на реалізацію державної правової політики. На сьогоднішній зустрічі зосереджусь на тих напрямках діяльності, які безпосередньо торкаються прав та законних інтересів жителів Донецької області.

 

Організація роботи установ нотаріату, перевірка їх діяльності

                 В теперішній час в області функціонує 60 державних нотаріальних контор, в яких прийом громадян проводять 74 нотаріуса.  В зв’язку із проведенням АТО фактично припинили діяльність 13 держнотконтор у зв’язку із відсутністю в них працюючих нотаріусів, які б могли забезпечити  їх переміщення. Приватних нотаріусів в області фактично працює 130. На протязі 2017 року можна констатувати, що тенденція припинення діяльності приватними нотаріусами в області призупинилась.

         Відповідно до чинного законодавства в теперішній час ніяких відмінностей в компетенції приватних та державних нотаріусів немає. Різниця існує в порядку оплати вчинення нотаріальних дій. Державні нотаріуси за вчинення нотаріальної дії справляють державне мито у розмірах, встановлених чинним законодавством. На цей час такі розміри встановлені Декретом Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 із змінами та доповненнями. Наприклад, за посвідчення договору купівлі-продажу житлового будинку чи квартири справляється державне мито в розмірі 1 відсотка суми договору. Практично у всіх випадках звернення до нотаріусів стає необхідним отримати ще і додаткові правові послуги, наприклад, роз’яснення чинного законодавства, допомогу у складення заяви чи проекту угоду тощо. Такі послуги оплачуються додатково за тарифами, встановленими Головним територіальним управлінням юстиції. В нашій області ми переглядали такі тарифи з початку року. Відповідний наказ розміщений на веб-сайті управління для загального доступу.

            Приватні ж нотаріуси за вчинення  нотаріальних  дій  справляють
плату, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом  та
громадянином або юридичною особою.  Оплата додаткових послуг правового  характеру,  що  надаються приватними нотаріусами і не належать  до  вчинюваної  нотаріальної дії, провадиться теж  за домовленістю сторін.  Приватний  нотаріус  сплачує  податки, встановлені Податковим кодексом України             Доцільно відмітити, що нотаріальні дії, пов’язані із майном, яке знаходиться на тимчасово неконтрольованій українською владою території, можна вчинити у будь-якого нотаріуса України. Таке ж правило застосовується і для оформлення спадщини та спадкових прав.

Головним територіальним управлінням юстиції проводяться перевірки як державних нотаріальних контор, так і приватних нотаріусів, в ході яких з’ясовуються, чи належним чином організований прийом громадян, чи дотримується нотаріус встановлених правил для вчинення нотаріальних дій, чи правильно він стягує з громадян державне мито та плату за додаткові послуги, не пов’язані безпосередньо з нотаріальними діями ( за 5 місяців 2017 року здійснено 34 перевірки). При виявленні недоліків та порушень призупиняється діяльність приватних нотаріусів для підвищення кваліфікації, державні нотаріуси притягаються до дисциплінарної відповідальності.

Організація  правоосвітньої роботи

 

З метою підвищення рівня і якості правовиховної роботи в минулому році запроваджена реалізація соціально-правових проектів як новітніх форм організації правоосвітніх заходів. У жовтні 2016 року серед загальноосвітніх навчальних закладів Донецької області впроваджений огляд-конкурс соціально-правових проектів «Скажи «ні» пияцтву та тютюнопалінню». У                                                                закону та суспільства наркоманії впроваджений у професійно-технічних навчальних закладах.

Основною метою впровадження подібних проектів є виховання у підростаючого покоління свідомого відповідального ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, закріпленої статтею 3 Конституції України, запобігання правопорушенням, пов’язаним із вживанням алкоголю, тютюну або наркотиків у підлітковому середовищі. Участь у зазначених проектах сприяє популяризації здорового способу життя, формування у учнів правової  культури, поваги до права, гуманістичних правових ідей, сприяння подоланню правового нігілізму, підвищення правоосвітнього рівня учнів, формування високої правосвідомості і правової культури учасників навчально-виховного процесу.

 

З питань державної реєстрації  нормативно – правових актів

Одним із напрямків в роботі Головного територіального управління юстиції у Донецькій області є також здійснення функції державної реєстрації нормативно-правових актів органів виконавчої влади, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян та мають міжвідомчий характер.

Державна реєстрація нормативно-правового акта полягає у проведенні правової експертизи на відповідність його положенням чинному та міжнародному законодавству та прийнятті рішення про державну реєстрацію цього акта.

У зв’язку із процесами реформування в системі органів юстиції, з 01 травня 2016 року, державну реєстрацію нормативно-правових актів в нашому регіоні здійснює Головне територіальне управління юстиції у Донецькій області.

На сьогодні до переліку суб’єктів нормотворення, акти яких підлягають державній реєстрації в Головному управлінні, включено 134 органи виконавчої влади серед яких: Донецька обласна державна адміністрація, обласна військово-цивільна адміністрація, Мар’їнська, Тельманівська, Ясинуватська районні військово-цивільні адміністрації, районні державні адміністрації регіону та їх структурні підрозділи.

На державну реєстрацію до Головного управління подано 108 нормативно-правових актів органів виконавчої влади, з яких зареєстровано 99. Щодо 6 актів, поданих на державну реєстрацію, прийнято рішення про повернення без державної реєстрації для доопрацювання. Відмовлено в державній реєстрації 2 нормативно-правових актів.

В.о. начальника Головного

територіального управління юстиції

у Донецькій області                                                                      О.В. Павлова