Вивчення розділу 8 Закону України «Про державну службу» щодо дисциплінарної та матеріальної відповідальності державних службовців

Статтею 61 Закону України «Про державну службу» – далі Закон, встановлено, що службова дисципліна повинна забезпечуватися шляхом: 1) дотримання у службовій діяльності вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби та виконання правил внутрішнього службового розпорядку; 2) формування керівником державної служби у підпорядкованих державних службовців високих професійних якостей, сумлінного ставлення до виконання своїх посадових обов’язків, поваги до прав і свобод людини і громадянина, їхньої честі та гідності,…

04/07/2019
Читати далі >>

Участь експерта, спеціаліста, суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання та перекладача у виконавчому провадженні. Залучення понятих в виконавчому провадженні

На стадії виконання судового рішення виникають ситуації, коли у виконавця виникає потреба у спеціальній інформації. Відповідно до ст. 20 Закону України «Про виконавче провадження» для з’ясування та роз’яснення питань, що виникають під час здійснення виконавчих дій і потребують спеціальних знань, державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторін призначає своєю постановою експерта або спеціаліста (у разі необхідності – кількох експертів або спеціалістів), а для оцінки майна – суб’єктів оціночної…

26/06/2019
Читати далі >>

Відповідальність за опір та чинення перешкод державному виконавцеві ним своїх обов’язків

(Посилання на Кримінальний кодекс України та Закон України «Про виконавче провадження»)   Так як державні виконавці є представниками влади, то законодавством України окремо передбачено відповідальність осіб за чинення опору державному виконавцеві та за втручання в діяльність працівника державної виконавчої служби, а саме така відповідальність передбачена в Кримінальному Кодексі України. Статтею 342. ККУ  передбачено, що опір   державному виконавцю  під  час  виконання  ним  службових  обов’язків –   карається штрафом   від   ста  до  двохсот …

20/06/2019
Читати далі >>

Обов‘язки сторін виконавчого провадження

Згідно з частиною 4 статті 19 Закону України «Про виконавче провадження» сторони зобов’язані невідкладно, не пізніше наступного робочого дня після настання відповідних обставин, письмово повідомити виконавцю про повне чи часткове самостійне виконання рішення боржником, а також про виникнення обставин, що обумовлюють обов’язкове зупинення вчинення виконавчих дій, про встановлення відстрочки або розстрочки виконання, зміну способу і порядку виконання рішення, зміну місця проживання чи перебування (у тому числі зміну їх реєстрації) або…

14/06/2019
Читати далі >>

Гарантії держави щодо виконання судових рішень

Виконання судових рішень про стягнення з держави на користь фізичних та юридичних осіб регулюється низкою нормативних актів, основними серед яких є Закони України «Про виконавче провадження», «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», а також Порядком виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників. Законом «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» передбачено, що виконання рішень суду про стягнення коштів, боржником за якими є державний орган, здійснюється в межах відповідних…

10/06/2019
Читати далі >>

Виконання рішень суду про поновлення на роботі

Конституцією України кожному гарантовано можливість звернення до суду з метою захисту своїх прав. Судові рішення ухвалюються іменем України, є обов’язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Примусове виконання судових рішень покладається на органи державної виконавчої служби. Порядок примусового виконання рішень визначається Законом України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016р. (далі – Закон), Інструкцією з організації примусового виконання рішень, затвердженою Наказом МЮУ від 02.04.2012 № 512/5 в…

03/06/2019
Читати далі >>

Скасовано АВАНСУВАННЯ СТЯГУВАЧЕМ ВИТРАТ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Частиною другою статті 26 Закону України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 року № 1404 із змінами передбачено обов’язкове авансування стягувачем витрат виконавчого провадження (авансовий внесок) , додаткове авансування та визначено розміри авансового внеску. 15.05.2019 року другий сенат Конституційного Суду України ухвалив Рішення у справі за конституційною скаргою Хліпальської В.В. щодо відповідності Конституції України (є неконституційним), положення частини другої статті 26 Закону України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 року № 1404…

24/05/2019
Читати далі >>

Строки і порядок виконання постанови про накладення штрафу

Мар’їнський районний відділ державної виконавчої служби інформує, що протягом останнього часу спостерігається тенденція пред’явлення до примусового виконання уповноваженими на розгляд адміністративних справ органами постанов, за якими правопорушниками своєчасно сплачені штрафи. Передача виконавчих документів до відділу державної виконавчої служби тягне за собою стягнення з боржника, окрім суми штрафу,  ще й виконавчий збір у розмірі 10 % від суми штрафу та витрат на проведення виконавчих дій. Станом на сьогодні мінімальна сума витрат…

20/05/2019
Читати далі >>

Дотримання вимог фінансового контролю

Мар’їнський районний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Донецькій області нагадує, що особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, є суб’єктами декларування, які згідно з положеннями частини другої статті 52 Закону у разі суттєвої зміни в їх майновому стані, зобов’язані повідомити про це Національне агентство. Таким чином, тільки після подання декларації особи, яка припинила виконувати функції держави або місцевого самоврядування, наступного року…

10/05/2019
Читати далі >>

Місце примусового виконання судового рішення

  Завданням державної виконавчої служби, є своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб). Виконавчі дії провадяться державним виконавцем за місцем проживання, перебування, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна. Право вибору місця відкриття виконавчого провадження між кількома органами державної виконавчої служби, що можуть вчиняти виконавчі дії щодо виконання рішення на території, на яку поширюються їхні функції, належить стягувачу. Приватний виконавець приймає до виконання виконавчі…

03/05/2019
Читати далі >>