Правове значення Центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги громадянам

Безоплатна вторинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя. Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг, як захист від обвинувачення; здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення документів процесуального характеру.

22/03/2012
Читати далі >>

Декларування доходів, витрат та зобов’язань фінансового характеру, як захід запобігання проявам корупції

Одним із заходів запобігання проявам корупції являється фінансовий контроль, який здійснюється шляхом декларування майна, доходів, витрат та зобов’язань фінансового характеру осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також осіб, які прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

22/03/2012
Читати далі >>

ПРИ РАЙОННОМУ УПРАВЛІННІ ЮСТИЦІЇ СТВОРЕНО РЕЄСТРАЦІЙНУ СЛУЖБУ

Указом Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085/2010 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”  в Україні було розпочато проведення адміністративної реформи, як нового етапу реалізації системних змін у сфері державного управління.  Зміни відбулися, зокрема, і в системі Міністерства юстиції України та його територіальних органах.

22/02/2012
Читати далі >>

Механізм впровадження порядку проведення спеціальної перевірки кандидатів на посади державних службовців органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

З 25 січня 2012 року Указом Президента України від 25 січня 2012 року №33/2012  затверджено порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

20/02/2012
Читати далі >>

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК

Професійні спілки створюються громадянами пов’язаними спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання) з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». В Україні створені сприятливі умови для реалізації права громадян на свободу об’єднання, зокрема на об’єднання у професійні спілки.

13/02/2012
Читати далі >>

Порядок отримання нормативно-правових актів із Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів

На виконання Указу Президента України від 27.06.96 № 468/96 “Про Єдиний державний реєстр нормативних актів” Міністерством юстиції України створено та введено в дію Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів як автоматизовану систему збирання, накопичення та опрацювання актів законодавства.

27/01/2012
Читати далі >>

Обов’язковість реєстрації змін до статутних документів об’єднань громадян

Частина 5 статті 15 Закону України «Про об’єднання громадян» зазначає, що об’єднання громадян повинні повідомити реєструючий орган про зміни, що сталися в статутних документах. Яким чином?

06/12/2011
Читати далі >>

Відкликання з відпустки – виробнича необхідність

Відповідно до ч.8 ст.79 Кодексу законів про працю України та ч.3 ст.12 Закону України «Про відпустки» роботодавцю надається право відкликання з відпустки працівників в зв’язку з виробничою необхідність. З метою захисту прав працівників положення вищезазначених законодавчих актів допускають процедуру відкликання з відпустки лише у разі наявності таких умов: • по – перше, ціллю відкликання може бути лише відвернення стихійного лиха, виробничої аварії, негайне усунення їх наслідків чи запобігання нещасним випадкам,…

16/11/2011
Читати далі >>

Питання регулювання аліментних правовідносин

Дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання (перебування) їх невідоме, відповідно до п.п. 1,2 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 N 189, надається тимчасова державна допомога. Тимчасова допомога призначається у разі, коли: рішення суду про…

02/11/2011
Читати далі >>

Представництво за довiренiстю

Представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (пред¬ставник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сто¬рони, яку вона представляє. Представництво виникає на підставі догово¬ру, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства. Відповідно до статті 239 Цивільного кодексу України (далі – Кодексу) правочин, вчинений представником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки особи, яку він представляє.

02/11/2011
Читати далі >>