Особливості проведення виконавчих дій про вселення стягувача

Виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі – рішення) – сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону…

26/12/2018
Читати далі >>

Мирова угода у виконавчому провадженні

 Одним із характерних прикладів трансформації виконавчих правовідносин у цивільні процесуальні є укладення між сторонами виконавчого провадження (стягувачем та боржником) мирової угоди, що визнається судом. Процедура розгляду мирової угоди судом має пов’язуватись із переходом права власності від одного суб’єкта до іншого, оскільки у законодавстві відокремлюється мирова угода від відстрочки або розстрочки виконання, зміни способу і порядку виконання рішення, наслідками визнання якої є закінчення виконавчого провадження. Водночас відстрочка або розстрочка виконання, зміна…

14/12/2018
Читати далі >>

ВИЇЗД ДИТИНИ ЗА КОРДОН З ТИМ ІЗ БАТЬКІВ, ЯКИЙ ПРОЖИВАЄ ОКРЕМО ТА НАЛЕЖНО ВИКОНУЄ СВОЇ БАТЬКІВСЬКІ ОБОВ’ЯЗКИ

З 28.08.2018 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання».  Окрім впровадження чергових обмежень до батьків, які неналежним чином виконують обов’язки у відношенні своїх дітей, внесені Законом зміни розширюють і права тих батьків, які проживають окремо від дитини, однак, належно  виконують свої  батьківські обов’язки. До статті 157 Сімейного кодексу України внесені норми, які зазначають,…

07/12/2018
Читати далі >>

Використання службового становища

Мар’їнський районний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції  нагадує, що державні службовці у своїй діяльності керуються принципами етики державної служби, що ґрунтуються на положеннях Конституції України, законодавства про державну службу та запобігання корупції. Так, у розділі 3 «Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» роз’яснюється, що: Державний службовець та посадова особа місцевого самоврядування повинні використовувати своє службове становище виключно для виконання своїх посадових обов’язків і…

30/11/2018
Читати далі >>

Виконання рішень іноземних судів

Згідно статті 78 Закону України «Про виконавче провадження» рішення іноземних судів (судів іноземної держави, інших компетентних органів іноземних держав, до компетенції яких належить розгляд цивільних чи господарських справ, іноземних чи міжнародних арбітражів) визнаються та виконуються в Україні відповідно до міжнародних договорів України та інших законів України, якщо визнання та виконання таких рішень передбачено міжнародними договорами України або за принципом взаємності. В Україні не можуть бути визнані та виконані рішення іноземних…

23/11/2018
Читати далі >>

Виконавчий збір

Поняття виконавчого збору, порядок стягнення та випадки не стягнення виконавчого збору визначені статтею 27 Закону України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 № 1404-VIII, який набрав чинності 05.10.2016 (далі – Закон). Виконавчий збір — це збір, що справляється на всій території України за примусове виконання рішення органами державної виконавчої служби. Виконавчий збір стягується з боржника до Державного бюджету України. Виконавчий збір стягується державним виконавцем у розмірі 10 відсотків суми, що фактично стягнута, повернута, або…

16/11/2018
Читати далі >>

Представництво сторін у виконавчому провадженні

Представництво сторін у виконавчому провадженні визначено статтею 16 Закону України “Про виконавче провадження”, згідно якої сторони виконавчого провадження можуть реалізовувати свої права і обов’язки у виконавчому провадженні самостійно або через представників. При цьому, особиста участь фізичної особи у виконавчому провадженні не позбавляє її права мати представника, крім випадку, коли боржник згідно з рішенням суду зобов’язаний вчинити певні дії особисто. Повноваження представника сторони виконавчого провадження — фізичної особи повинні бути підтверджені нотаріально…

09/11/2018
Читати далі >>

Підстави зняття арешту з майна боржника

  Згідно ч.1 ст. 59 Закону України «Про виконавче провадження» особа, яка вважає, що майно, на яке накладено арешт, належить їй, а не боржникові, може звернутися до суду з позовом про визнання права власності на це майно і про зняття з нього арешту. У разі набрання законної сили судовим рішенням про зняття арешту з майна боржника арешт державний виконавець виносить постанову про зняття арешту з майна боржника не пізніше наступного…

02/11/2018
Читати далі >>

Суспільно корисні роботи для боржника за несплату аліментів

На відміну від чинного регулювання, Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів» від 7.12.2017 №2234-VIII запроваджено такий вид адміністративного стягнення за несплату аліментів, як суспільно корисні роботи. Якщо сукупна заборгованість перевищить суму відповідних платежів за 6 місяців із дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, це потягне за собою виконання суспільно корисних робіт…

26/10/2018
Читати далі >>

Виконання рішень суду про стягнення коштів з державного органу

На сьогоднішній день актуальним питанням є стягнення коштів з державного органу, оскільки дана категорія стягнень в основному відноситься до соціальних виплат, стягувачами є пенсіонери та малозабезпечені категорії громадян. Порядок виконання таких рішень визначаються Законами України «Про виконавче провадження», «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» та постановою КМУ від 03.08.2011 №845 «Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ» Отже з чого почати:…

19/10/2018
Читати далі >>