Прийнятий Закон України «Про громадські об’єднання»

19 квітня 2012 року набрав чинності Закон України «Про громадські об’єднання», прийнятий Верховною Радою України 22 березня 2012 року (далі – Закон), який поширюється на суспільні відносини у сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення діяльності громадських об’єднань в Україні. Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу об’єднання, гарантованого Конституцією України та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення…

07/08/2012
Читати далі >>

РЕГУЛЮВАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

Відповідно до статті 132 Кодексу законів про працю України (КЗпПУ) за шкоду заподіяну при виконанні трудових обов’язків винні працівники несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середньомісячного заробітку. Матеріальна відповідальність понад середньомісячний заробіток допускається лише у випадках визначених законодавством.

22/06/2012
Читати далі >>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗБІРНИКИ ЗАКОНОДАВСТВА МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Успішне виконання будь-якою установою чи організацією покладених на неї завдань у значній мірі залежить від забезпечення їх правовою інформацією. Головним джерелом такої інформації є збірники актів законодавства.        

09/04/2012
Читати далі >>

Ксенофобія та расизм в нашому житті

Що таке ксенофобія? Ксенофобія (від греч. “ксенос” – чужий, “фобія” – страх) — це хворобливий стан, що виявляється у нав’язливому страху стосовно чужинців чи просто чогось незнайомого, чужоземного; а також страх перед чужоземцями та ненависть до них.

09/04/2012
Читати далі >>

СТВОРЕННЯ ЦЕНТРІВ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

У липні 2011 року набрав чинності Закон України «Про безоплатну правову допомогу», окрім розділу III «Надання безоплатної вторинної правової допомоги», який набирає чинності поетапно після початку діяльності центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги (з січня 2013 року).  З 1 січня 2013 року при всіх головних управліннях юстиції України будуть діяти  центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

22/03/2012
Читати далі >>

Правове значення Центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги громадянам

Безоплатна вторинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя. Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг, як захист від обвинувачення; здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення документів процесуального характеру.

22/03/2012
Читати далі >>

Декларування доходів, витрат та зобов’язань фінансового характеру, як захід запобігання проявам корупції

Одним із заходів запобігання проявам корупції являється фінансовий контроль, який здійснюється шляхом декларування майна, доходів, витрат та зобов’язань фінансового характеру осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також осіб, які прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

22/03/2012
Читати далі >>