Порядок отримання нормативно-правових актів із Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів

На виконання Указу Президента України від 27.06.96 № 468/96 “Про Єдиний державний реєстр нормативних актів” Міністерством юстиції України створено та введено в дію Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів як автоматизовану систему збирання, накопичення та опрацювання актів законодавства.

27/01/2012
Читати далі >>

Обов’язковість реєстрації змін до статутних документів об’єднань громадян

Частина 5 статті 15 Закону України «Про об’єднання громадян» зазначає, що об’єднання громадян повинні повідомити реєструючий орган про зміни, що сталися в статутних документах. Яким чином?

06/12/2011
Читати далі >>

Відкликання з відпустки – виробнича необхідність

Відповідно до ч.8 ст.79 Кодексу законів про працю України та ч.3 ст.12 Закону України «Про відпустки» роботодавцю надається право відкликання з відпустки працівників в зв’язку з виробничою необхідність. З метою захисту прав працівників положення вищезазначених законодавчих актів допускають процедуру відкликання з відпустки лише у разі наявності таких умов: • по – перше, ціллю відкликання може бути лише відвернення стихійного лиха, виробничої аварії, негайне усунення їх наслідків чи запобігання нещасним випадкам,…

16/11/2011
Читати далі >>

Питання регулювання аліментних правовідносин

Дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання (перебування) їх невідоме, відповідно до п.п. 1,2 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 N 189, надається тимчасова державна допомога. Тимчасова допомога призначається у разі, коли: рішення суду про…

02/11/2011
Читати далі >>

Представництво за довiренiстю

Представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (пред¬ставник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сто¬рони, яку вона представляє. Представництво виникає на підставі догово¬ру, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства. Відповідно до статті 239 Цивільного кодексу України (далі – Кодексу) правочин, вчинений представником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки особи, яку він представляє.

02/11/2011
Читати далі >>

Отримання безоплатної правової допомоги – конституційне право кожного.

2 червня 2011 року Верховна Рада України прийняла Закон „Про безоплатну правову допомогу”, який регулює правові відносини щодо надання безоплатної правової допомоги.        Право на безоплатну правову допомогу – це гарантована Конституцією України можливість громадина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу. (ст.3 Закону)

26/10/2011
Читати далі >>

Подарунки – як прояв корупції

Першим кроком на шляху до вчинення корупційних дій є можливість публічного службовця отримувати подарунки.       Тому Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції», який вступив в дію 1 липня 2011 року врегульовано питання одержання подарунків особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

26/10/2011
Читати далі >>