Єдиний державний реєстр боржників

Міністерство юстиції України запустило роботу Єдиного реєстру боржників, в  якому можна перевірити інформацію про боржників-фізосіб та юридичних осіб. Пошук у реєстрі здійснюється за такими реквізитами: прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності), число, місяць, рік народження боржника – фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності); найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань боржника – юридичної особи. Єдиний реєстр…

15/08/2018
Читати далі >>

До уваги суб’єктів державної реєстрації та нотаріусів

22 червня 2018 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 06 червня 2018 року № 484 «Деякі питання функціонування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» (далі – постанова), прийнята на виконання вимог Законів України «Про довірчі послуги» та «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Постановою удосконалено функціонування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – Державний…

15/08/2018
Читати далі >>

Відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника

Підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи – підприємці здійснюють відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника і перераховують кошти стягувачу у строк, встановлений для здійснення зазначених виплат боржнику, а в разі якщо такий строк не встановлено, – до десятого числа місяця, наступного за місяцем, за який здійснюється стягнення. Такі підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи – підприємці щокварталу надсилають виконавцю звіт про здійснені відрахування та…

09/08/2018
Читати далі >>

Повернення виконавчого документа без прийняття до виконання

Виконавчий документ повертається стягувачу органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем без прийняття до виконання протягом трьох робочих днів з дня його пред’явлення, якщо: 1) рішення, на підставі якого видано виконавчий документ, не набрало законної сили (крім випадків, коли рішення у встановленому законом порядку допущено до негайного виконання); 2) пропущено встановлений законом строк пред’явлення виконавчого документа до виконання; 3) боржника визнано банкрутом; 4) Національним банком України прийнято рішення про відкликання банківської…

03/08/2018
Читати далі >>

Зняття арешту з майна

  Арешт майна це накладання заборони на право розпоряджатися майном з метою його збереження до визначення подальшої долі цього майна. Арешт майна боржника застосовується для забезпечення реального виконання рішення. Коли на майно накладено заборону, то власник конкретного об’єкта нерухомого майна не може розпорядитися ним, оскільки не має одного з елементів права власності — розпорядження цим майном. Процесуальний порядок арешту майна полягає у виявленні майна, його описі, та передачі його на реалізацію. Для виявлення майна…

27/07/2018
Читати далі >>

Підстави для звільнення від сплати авансового внеску

  Статтею 26 Закону «Про виконавче провадження» (далі – Закон) встановлено, що до заяви про примусове виконання рішення стягувач додає квитанцію про сплату авансового внеску. Частиною другою вказаної статті  Закон додатково визначає категорію рішень за якими стягувачі звільняються від сплати авансового внеску та коло осіб – стягувачів, які також звільнені від сплати авансового внеску. Так, від сплати авансового внеску звільняються стягувачі за рішеннями про: – стягнення заробітної плати, поновлення на…

20/07/2018
Читати далі >>

До уваги суб’єктів державної реєстрації та нотаріусів

22 червня 2018 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 06 червня 2018 року № 484 «Деякі питання функціонування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» (далі – постанова), прийнята на виконання вимог Законів України «Про довірчі послуги» та «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Постановою удосконалено функціонування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – Державний…

13/07/2018
Читати далі >>

Вимоги до виконавчого документа

Згідно ст. 4 Закону України «Про виконавче провадження» у виконавчому документі зазначаються: 1) назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище, ім’я, по батькові та посада посадової особи, яка його видала; 2) дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ; 3) повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та, за наявності, по батькові (для фізичних осіб) стягувача та боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або адреса місця…

11/07/2018
Читати далі >>

Які правові підстави має державна виконавча служба для виселення громадян з жилого приміщення

        Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення змін до Закону України “Про виконавче провадження” та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)”. Законодавчим актом, проект якого був розроблений Міністерством юстиції, викладено у новій редакції Закону України  “Про виконавче провадження”.         Відповідно до частини третьої статті 47 Конституції України позбавити громадянина житла можна лише на підставі закону за рішенням суду. Відповідно до статті 109…

09/07/2018
Читати далі >>

Виконання рішень судів про виселення боржника, вселення стягувача

Загальні умови виконання таких рішень визначено статтею 63 Закону України «Про виконавче провадження». При виконанні рішення про виселення боржника державний виконавець наступного робочого дня після закінчення строку, визначеного частиною шостою статті 26 цього Закону, перевіряє виконання боржником рішення про його виселення. У разі невиконання боржником рішення про його виселення самостійно державний виконавець виконує його примусово. Державний виконавець призначає день і час примусового виселення, про що письмово інформує боржника. Боржник вважається повідомленим про його…

02/07/2018
Читати далі >>