Дотримання вимог ст.28 Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані: 1) вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів; 2) повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі – Національне агентство чи…

22/08/2019
Читати далі >>

Представництво сторін у виконавчому провадженні

Сторони можуть реалізувати свої права і обов’язки у виконавчому провадженні самостійно або через представників. Особиста участь фізичної особи у виконавчому провадженні не позбавляє її права мати представника, крім випадку, коли боржник згідно з рішенням зобов’язаний вчинити певні дії особисто. Статтею 16 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено представництво сторін у виконавчому провадженні.  При цьому, особиста участь фізичної особи у виконавчому провадженні не позбавляє її права мати представника, крім випадку, коли…

16/08/2019
Читати далі >>

Як укласти договір про сплату аліментів?

Обов’язок утримувати дитину до досягнення нею повноліття покладений рівною мірою на обох батьків, незалежно від того, чи перебувають вони у шлюбі. Аліменти можуть сплачуватись добровільно, або ж стягуватись примусово. 28 серпня 2018 року набув чинності Закон України від 03.07.2018 № 2475, спрямований на посилення захисту права дитини на її належне матеріальне утримання з боку батьків. Цей документ вносить зміни до Сімейного кодексу України та низки інших нормативних документів, що врегульовують…

09/08/2019
Читати далі >>

Учасники виконавчого провадження

Згідно Закону України «Про виконавчого провадження» учасниками виконавчого провадження є виконавець, сторони, представники сторін, прокурор, експерт, спеціаліст, перекладач, суб’єкт оціночної діяльності – суб’єкт господарювання, особи, права інтелектуальної власності яких порушені, – за виконавчими документами про конфіскацію та знищення майна. Для проведення виконавчих дій виконавець за потреби залучає понятих, працівників поліції, представників органів опіки і піклування, інших органів та установ у порядку, встановленому цим Законом. Сторонами виконавчого провадження є стягувач і…

01/08/2019
Читати далі >>

Накладання штрафу в межах виконавчого провадження під час виконання рішення немайнового характеру

Виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) – сукупність дій визначених у Законі України «Про виконавче провадження» органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень. Згідно п.16 ч.2 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» в межах виконавчого провадження, державний виконавець зобов’язаний накладати стягнення у вигляді штрафу на фізичних, юридичних та посадових осіб у випадках, передбачених законом. При…

25/07/2019
Читати далі >>

Відкладення та зупинення вчинення виконавчих дій

Одне з ускладнень у виконавчому провадженні – відкладення та зупинення вчинення виконавчих дій. Закон України «Про виконавче провадження» дозволяє відкладати виконавчі дії у разі хвороби сторони виконавчого провадження, відрядження сторони виконавчого провадження та у випадках стихійного лиха. Проте закон не надає вичерпного переліку підстав для відкладення, тому це можуть бути й інші підстави, внаслідок яких сторони не можуть скористатися правами, які надає Закон. Наприклад: несвоєчасне одержання постанови про відкриття провадження…

18/07/2019
Читати далі >>

З 1 липня 2019 збільшено розмір аліментів

Відповідно до статті 182 Сімейного Кодексу України розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Однак ця сума може бути присуджена лише в тому випадку, коли у батька чи матері, які проживають окремо, не вистачає коштів для того, щоб платити більші аліменти. Натомість, мінімальний рекомендований розмір…

11/07/2019
Читати далі >>

Вивчення розділу 8 Закону України «Про державну службу» щодо дисциплінарної та матеріальної відповідальності державних службовців

Статтею 61 Закону України «Про державну службу» – далі Закон, встановлено, що службова дисципліна повинна забезпечуватися шляхом: 1) дотримання у службовій діяльності вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби та виконання правил внутрішнього службового розпорядку; 2) формування керівником державної служби у підпорядкованих державних службовців високих професійних якостей, сумлінного ставлення до виконання своїх посадових обов’язків, поваги до прав і свобод людини і громадянина, їхньої честі та гідності,…

04/07/2019
Читати далі >>

Участь експерта, спеціаліста, суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання та перекладача у виконавчому провадженні. Залучення понятих в виконавчому провадженні

На стадії виконання судового рішення виникають ситуації, коли у виконавця виникає потреба у спеціальній інформації. Відповідно до ст. 20 Закону України «Про виконавче провадження» для з’ясування та роз’яснення питань, що виникають під час здійснення виконавчих дій і потребують спеціальних знань, державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторін призначає своєю постановою експерта або спеціаліста (у разі необхідності – кількох експертів або спеціалістів), а для оцінки майна – суб’єктів оціночної…

26/06/2019
Читати далі >>

Відповідальність за опір та чинення перешкод державному виконавцеві ним своїх обов’язків

(Посилання на Кримінальний кодекс України та Закон України «Про виконавче провадження»)   Так як державні виконавці є представниками влади, то законодавством України окремо передбачено відповідальність осіб за чинення опору державному виконавцеві та за втручання в діяльність працівника державної виконавчої служби, а саме така відповідальність передбачена в Кримінальному Кодексі України. Статтею 342. ККУ  передбачено, що опір   державному виконавцю  під  час  виконання  ним  службових  обов’язків –   карається штрафом   від   ста  до  двохсот …

20/06/2019
Читати далі >>