Відновлення виконавчого провадження

Статтею 41 Закону України «Про виконавче провадження» регламентується порядок відновлення виконавчого провадження, яке було завершено державним виконавцем на підставі ст. ст. 37, 39 Закону України «Про виконавче провадження». Оскарження рішень та дій виконавця, щодо безпідставного закінчення виконавчого провадження, можливе через суд (ст. 447 ЦПК). Скарга подається протягом 10 днів з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про порушення її права або свободи, та розглядається судом, який розглядав справу…

14/11/2019
Читати далі >>

Обов’язки боржника у виконавчому провадженні

Боржником у виконавчому провадженні є визначена виконавчим документом фізична або юридична особа, держава, на яких покладається обов’язок щодо виконання рішення. Виконавчі дії провадяться державним виконавцем за місцем проживання, перебування, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна. В свою чергу, боржник має бути зацікавленим у виконанні рішення суду, або іншого уповноваженого органу. Адже у іншому випадку до нього будуть застосовані заходи примусового виконання рішення, такі як арешт, вилучення, реалізація майна, звернення…

08/11/2019
Читати далі >>

ТИМЧАСОВЕ ОБМЕЖЕННЯ У ПРАВІ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН

          Тимчасове обмеження виїзду за кордон є одним з найбільш дієвих заходів забезпечення виконання рішень суду та інших органів (посадових осіб), що підлягають виконанню в порядку виконавчого провадження. Право державного виконавця звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника – фізичної особи чи керівника боржника – юридичної особи за межі України до виконання зобов’язання за рішенням або погашенням заборгованості за рішенням про стягнення періодичних платежів закріплено в…

31/10/2019
Читати далі >>

Чи необхідно суб’єкту декларування, який зареєстрований як фізична особа-підприємець, у декларації зазначати інформацію про дохід, отриманий від підприємницької діяльності, інформацію про поворотну фінансову допомогу та подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані?

Відповідно до положень частини другої  статті 52 Закону суб’єкт декларування зобов’язаний подати повідомлення у разі отримання ним доходу (незалежно від того, чи є він оподатковуваним) на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Крім того, якщо кредит, позика, поворотна безвідсоткова фінансова допомога (позичка) тощо були отримані суб’єктом декларування або членом його сім’ї  упродовж звітного року, то вони повинні бути відображені в розділі…

24/10/2019
Читати далі >>

Визначення вартості майна боржника, оцінка майна та його зберігання

  Визначення вартості майна боржника здійснюється за взаємною згодою сторонами виконавчого провадження. У разі якщо сторони виконавчого провадження, а також заставодержатель у 10-денний строк з дня винесення виконавцем постанови про арешт майна боржника не досягли згоди щодо вартості майна та письмово не повідомили виконавця про визначену ними вартість майна, виконавець самостійно визначає вартість майна боржника. Звіт про оцінку майна має бути складений не раніше дати винесення постанови про арешт такого…

18/10/2019
Читати далі >>

Про зміну реквізитів для перерахування грошових коштів

З 5 серпня 2019 року в Україні стартує запровадження міжнародного номера банківського рахунку IBAN відповідно до вимог стандарту ISO 13616. Зважаючи на комплексність заходів із впровадження цього міжнародного стандарту, Національний банк України нагадує банкам та їхнім клієнтам про особливості цього процесу. Терміни та дати: З 5 серпня 2019 року нові рахунки клієнтам банки відкриватимуть відповідно до вимог стандарту IBAN. Водночас чинні номери рахунків банки змінюватимуть відповідно до вимог цього стандарту…

11/10/2019
Читати далі >>

Накладання штрафу в межах виконавчого провадження під час виконання рішення немайнового характеру

Виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) – сукупність дій визначених у Законі України «Про виконавче провадження» органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень. Згідно п.16 ч.2 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» в межах виконавчого провадження, державний виконавець зобов’язаний накладати стягнення у вигляді штрафу на фізичних, юридичних та посадових осіб у випадках, передбачених законом. При…

04/10/2019
Читати далі >>

Право вибору між приватним виконавцем та органом державної виконавчої служби

Згідно Конституції України якою кореспондуються норми усіх процесуальних кодексів, cудові рішення, які набрали законної сили, є обов’язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, – і за її межами. Для примусового виконання судового рішення необхідно, щоб воно набуло законної сили, і щоб особа, на користь якої воно винесено звернулася до суду, який постановив рішення, із заявою про видачу виконавчого листа…

26/09/2019
Читати далі >>

Міністерство юстиції України розповідає…

Міністерство юстиції України розповідає, як повернути борг, коли отримав рішення суду щодо задоволення своїх вимог, яке набрало законної сили. Процедура виконання судових рішень проста, якщо виконувати її покроково і вчасно.

24/09/2019
Читати далі >>

ВІДВОДИ І САМОВІДВОДИ Виконавця, ЕКСПЕРТА (СПЕЦІАЛІСТА), ПЕРЕКЛАДАЧА У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Законом України «Про виконавче провадження» встановлено правила про відводи і самовідводи у виконавчому провадженні. Відповідно до вимог статті 23 вказаного Закону, у разі виявлення обставин, передбачених частиною четвертою статті 5 цього Закону, відвід може бути заявлений державному виконавцеві, експертові, спеціалістові, перекладачеві та суб’єктові оціночної діяльності – суб’єктові господарювання. Ініціаторами відводу можуть бути як самі ці особи (самовідвід), так і сторони виконавчого провадження (стягувач і боржник) або їх представники. Підставами відводу (самовідводу) є…

20/09/2019
Читати далі >>